Globalt samarbete

Finlands Akademi har bilaterala samarbetsavtal med forskningsfinansiärer i länder inom EU och utanför Europa. Beroende på avtalet består samarbetet av projektfinansiering eller mobilitetsfinansiering samt i vissa fall av bidrag för att ordna gemensamma forskarseminarier.

Akademin deltar även i verksamheten av internationella organisationer som stöder vetenskap (IIASA, OECD) liksom i de organ som nationellt samordnar Finlands globala samarbete inom forskning och högskoleutbildning (Unesco, Team Finland Knowledge).

Globalt samarbete utgående från bilaterala avtal

Att delta i internationella organisationers verksamhet

Nationella nätverk kring globalt samarbete

Bekanta dig med andra samarbetsnätverk

Har du frågor eller synpunkter?