Så här arbetar vi

Internationell kollegial granskning (peer review) av högsta kvalitet är vårt mest centrala redskap för att identifiera de bästa och mest lovande forskningsprojekten. Kollegial bedömning avslöjar de bästa forskningsidéerna, de mest begåvade forskarna och de mest attraktiva forskningsmiljöerna.

Hur det går till i praktiken

  • Forskarna lämnar in forskningsplaner och ansökningar till Akademin.
  • Internationella experter bekantar sig med planerna och ger dem ett betyg och ett utlåtande.
  • Våra förtroendevalda bekantar sig med expertutlåtandena och diskuterar dem. Sedan fattar de beslut om vilka forskningsprojekt ska finansieras.
  • Beslutsfattarna hör till forskarsamhället. De är framstående finländska professorer eller forskare inom olika forskningsområden. Akademins tjänstemän fattar inte finansieringsbeslut.
  • Politiska beslutsfattare deltar inte i bedömningen eller beslutsfattandet.

Se bilden i pdf-format

Fördelar med kollegial granskning och öppen konkurrens

Internationell kollegial granskning ger en bild av forskningens kvalitet i förhållande till den internationella nivån. Granskningen är ett redskap som gör att vi kan stödja de mest högklassiga projekten och forskarna samt identifiera nya forskningsteman och perspektiv.

Vi främjar även

  • förbättring av forskningsmiljöer, särskilt forskningens infrastrukturer
  • ökad självständighet av unga forskare
  • evidensbaserad policy och evidensbaserat beslutsfattande inom olika samhällsområden

Har du frågor eller synpunkter?