Fakturering

Kontaktinformation

Hagnäskajen 6
PB 131
00531 Helsingfors

Tfn (växel): 0295 335 000
Registratorskontoret: 0295 335 049
E-postadresser: fornamn.efternamn@aka.fi, kirjaamo@aka.fi

Öppettid: vardagar 8.00–16.15

Sök medarbetare

Fakturering

Denna information om fakturering gäller inte utbetalning av forskningsfinansiering. Läs mer om hur utbetalningen går till på sidan Hur finansieringen utbetalas.

Finlands Akademi tar emot enbart nätfakturor. Vi tar också emot elektroniska bilagor till fakturor. Vi rekommenderar att du skickar bilagorna i pdf-format. Fakturor som skickas som e-postbilagor är inte nätfakturor.

Om du inte har ett system för att skicka nätfakturor kan du vid behov utnyttja statens nätfaktureringstjänst.

Läs mer om kraven på informationsinnehållet och nätfaktureringstjänster för nätfakturor inom den offentliga förvaltningen.

Finlands Akademis nätfaktureringsadress:

  • Finlands Akademis nätfaktureringsadress/EDI-kod: 003702458939
    Posti Messaging Oy - FI28768767
  • Finlands Akademis FO-nummer: 0245893-9
  • Momsnummer: FI02458939

OBS! EDI-koden ovan används inte vid begäran om utbetalning av Akademins forskningsfinansiering.

Vid fakturering av tjänste- och varuupphandling används ett betalningsvillkor på 21 dagar i enlighet med Finansministeriets allmänna avtalsvillkor för offentlig upphandling, om man inte har överenskommit om en annan betalningstid.

Av fakturan ska klart framgå det ansvarsområde eller den person vid Akademin som ansvarar för beställningen, så att fakturan kan anvisas rätt.

Mer information:

  • palvelukeskus@aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?