Bedömningsanvisningar och -blanketter

Bedömningsanvisningar innehåller praktiska instruktioner för experter som bedömer ansökningar som inlämnats i Akademin. Bedömningsblanketter ställer bedömningsfrågor för varje bidragsform. Det löner sig att läsa igenom bedömningsanvisningar och blanketter när du bereder din ansökan.  

Med anvisningar strävar vi efter att göra bedömningsprocessen mer smidig och att trygga bedömningens kvalitet. När Akademin granskar bedömningsanvisningar, bedömningskriterier eller praktiska instruktioner, beaktar vi även DORA-deklarationens mål. Vi utvecklar bedömningsanvisningar och blanketter ständigt.

Akademins bedömningsanvisningar är helt på engelska eftersom bedömningen grundar sig på internationell kollegial bedömning. Bedömningsanvisningar och blanketter för olika bidragsformer finns på vår engelska webbplats.

Bedömningsanvisningar och -blanketter för föregående utlysningar

Akademins bedömningsanvisningar är helt på engelska eftersom bedömningen grundar sig på internationell kollegial bedömning. Bedömningsanvisningar och blanketter för föregående utlysningar finns på vår engelska webbplats.

 

Har du frågor eller synpunkter?