GeneCellNano – Gen-, cell- och nanoterapi i vården av kroniska sjukdomar

Flaggskeppets fokus ligger på innovationer och kommersiell utveckling av nya biologiska läkemedel (ATMP), biomarkörer och diagnostik för behandling av allmänna kroniska sjukdomar. Flaggskeppets mål är att avsevärt öka den inhemska och utländska finansieringen av gen-, cell- och nanoteknologi och att införa nya effektiva behandlingsformer för behandling av svåra kroniska sjukdomar. Ett ytterligare mål är att skapa nya arbetsplatser och företag inom bioteknologi- och läkemedelssektorn. På detta sätt kan flaggskeppet främja det finländska samhällets utveckling och ekonomiska välfärd.

Flaggskeppet sammanför alla Finlands ledande gen-, cell- och nanoterapiforskare, kliniska aktörer, företag samt aktörer inom tredje sektorn. Genom samarbetet skapas ett nytt slags ekosystem som förenar offentliga och privata aktörer och som har utmärkta möjligheter att bli internationell ledare inom en sektor som utvecklas snabbt. Flaggskeppet kombinerar innovativ grundforskning, utmärkt produktionsteknik, lång klinisk erfarenhet och ett starkt och mångsidigt nätverk av internationella kontakter.

  • Direktör: professor Seppo Ylä-Herttuala, Östra Finlands universitet
  • Antal forskare: ca 170
  • Värdorganisationer: Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Finlands Röda Kors blodtjänst
  • Webbplatsen för GeneCellNano Flagship
  • X: @GeneCellNano
  • E-postadress: genecellnano(at)uef.fi 

Har du frågor eller synpunkter?