Samhälleligt genomslag

Med genomslag avses forskningens medverkan i samhälleliga frågor och utvecklingsförlopp. Genomslag är ett mångfacetterat fenomen som uppstår i växelverkan mellan forskningsdata och andra faktorer, ofta under en längre tid.

Forskningen påverkar på många olika sätt beroende på vetenskapsområdet och forskningsorganisationens uppgifter. Vetenskap är grunden för världsbilden och bildningen samt bygger upp en hållbar välfärd och ett välstånd, och den används som stöd för beslutsfattandet, som utvecklare av praxis och som grund för undervisningen. Högklassig forskning producerar kompetens med vilken vi tar tag i stora samhälleliga utmaningar.

Utvalda siffror om resultat och genomslaget av forskning som finansierats av Finlands Akademi

Se bilden i pdf-format

Siffror om genomslag: Ny kunskap, teknologi, färdigheter, förståelse eller perspektiv som genereras genom forskning överförs utanför forskarsamhället på olika sätt: genom kunniga personer, genom överföring av forskningsresultat och genom interaktion mellan forskarsamhället och intressenter.

Kompetenscentrum: I enlighet med sin strategi stöder Finlands Akademi stärkandet av kompetenskluster genom till exempel finansiering av spetsforskningsenheter, flaggskepp, forskningsinfrastrukturer och partnerskapsnätverk.

Finansiering för samhälleliga utmaningar: Finlands Akademi stöder högklassig, ansvarsfull och effektiv forskning samt utnyttjandet av den för samhällets bästa.

Bli bekant med statistik om forskningsfinansiering, forskningspersonal och vetenskaplig publicering på vår webbsida Veteskapens tillstånd.

Mer information

  • ledande vetenskapsrådgivare Otto Auranen, tfn  0295 33 5141, tietoaineistot(at)aka.fi

Har du frågor eller synpunkter?