Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning

Från idéer till lösningar är en finansieringsmöjlighet i syfte att främja effektivt och mångsidigt nyttiggörande av forskningsresultat och forskningskunskap för att föra vetenskaplig forskning mot ekonomiskt och samhälleligt genomslag. Idén till nyttiggörandet ska härstamma från forskning som tidigare finansierats av Akademin.

Som referenspunkt används Europeiska forskningsrådet ERC:s bidragsform Proof of Concept.

Med hjälp av finansieringen uppmuntras forskare till exempel att testa forskningsresultat i praktiska situationer eller att utveckla nya verksamhetsmodeller för att tillgodose näringslivets, den offentliga förvaltningens eller den tredje sektorns behov.

Bidragsformen Från idéer till lösningar har förberetts genom en pilotutlysning och genomförs årligen med hjälp av den extra finansiering som regeringen har tilldelat för forskning och utveckling. Utlysningens finansieringsbudget år 2024 är tio miljoner euro.

Akademin beslutar årligen om utlysningens inriktning. År 2023 riktades pilotutlysningen till spetsforskningsenheter och flaggskepp. Akademin finansierade då 20 tvååriga projekt. 2024 års utlysning är öppen för forskare som ansvarar för akademiprojekt och vars projekts finansieringsperiod går ut mellan 1.1.2023 och 31.12.2024.

Finansieringen kompletterar nationell finansiering för att stödja samarbete mellan forskningsorganisationer, företag och andra samhällsaktörer.

Finlands Akademi och Business Finland samarbetar tätt i gränssnittet mellan forskning och innovation. Akademin finansierar nyttiggörande av forskningsrön från högklassiga forskningsprojekt som ligger nära den vetenskapliga forskningen. I slutet av projektet kan den lösning som eftersträvas fortfarande befinna sig i en förkommersiell fas eller i en fas där den förbereds för att tas i bruk för andra tillämpningsområden. Business Finland finansierar i sin tur sådan forskning vars resultat företagen kan utnyttja i exportverksamhet.

Bekanta dig med Business Finlands finansieringstjänster för beredning av kommersialiseringen av forskningsresultat samt samarbete mellan företag och forskningsorganisationer: Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer.

Har du frågor eller synpunkter?