Flaggskeppet för kvantteknik

Flaggskeppet för kvantteknik (Finnish Quantum Flagship) samlar ihop Finlands kvanttekniska spetskompetens inom fysik, datavetenskap, matematik, nanoteknologi och ekonomi. Det syftar till att stärka och utvidga det nationella ekosystemet för kvantteknik. Genom riktade åtgärder är målet att utveckla ny affärsverksamhet och bygga upp ett världsledande kvantkunskapssamhälle.

Flaggskeppet kombinerar omfattande forskningsexpertis inom kvantmaterial, -utrustning och -information med stark kompetens inom applikationsutveckling och tekniköverföring, samt forskning om och förståelse av marknadsbeteende. Genom omfattande genomslagskraft eftersträvas industriell förnyelse och kompetenshöjning.

Kvanttekniken förväntas revolutionera många områden inom vetenskap, teknik och industri, från produktion av ren energi till utveckling av läkemedel. Flaggskeppet kommer att möjliggöra omfattande nationellt samarbete för att säkerställa att det finländska samhället är redo för kvantteknikrevolutionen.

  • Direktör: professor Peter Liljeroth, Aalto-universitetet
  • Värdorganisationer: Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, CSC, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, VTT

Har du frågor eller synpunkter?