Akademiprojektbidrag 2024, alla forskningsområden

15.11.2023
17.1.2024 kl 16.15 finsk tid
1.9.2024–31.8.2028
Under behandling
  • genomsnittlig finansiering 400 000–500 000 euro per fyraårigt projekt; forskningsråden kan ha egna riktlinjer om projektstorleken; projektet kan vara större om det är motiverat med tanke på forskarutbildning
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • söks för att anställa en forskargrupp och täcka projektets direkta forskningskostnader

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Med finansieringen vill Finlands Akademi ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojektbidrag är finansiering för att anställa en forskargrupp.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är den ansvariga ledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskargrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Läs också checklistan för akademiprojektsökande och se frågor och svar om utlysningen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?