Klassificering av forskningsområden

Finlands Akademis klassificering av forskningsområden baserar sig på Statistikcentralens klassificering av vetenskapsgrenar och den utnyttjas bl.a. vid statistikföring av forskningsfinansiering och vid ordnandet av bedömningen av ansökningar. Klassificeringen består av 64 forskningsområden indelade i sju huvudgrupper. Det kan finnas ett varierande antal underkategorier inom ett forskningsområde.

 

Huvudkategori

 

Underkategori

 Nr

Namn

Nr

Namn

101

Arkitektur

1011

Arkitektur

 

 

1012

Samhällsplanering

102

Livsmedelsteknik

 

 

103

Energiteknik

1031

Bioenergiforskning

 

 

1032

Bränsleceller, solenergi

 

 

1033

Förbränningsteknik

 

 

1034

Elkraftteknik

 

 

1035

Kärnenergiteknik: fission och fusion

104

Fysik

1041

Atom- och molekylfysik

 

 

1042

Biologisk fysik och   mjuka material

 

 

1043

Fluid- och plasmafysik

 

 

1044

Partikel- och kärnfysik

 

 

1045

Optik, akustik

 

 

1046

Kondenserade materiens fysik

105

Geovetenskap

1051

Rymdfysik

 

 

1052

Geofysik och -kemi

 

 

1053

Geoinformatik

 

 

1054

Geologi

 

 

1055

Geografi

 

 

1056

Meteorologi och   atmosfäriska vetenskaper, klimatforskning

106

Kemi

1061

Analytisk kemi

 

 

1062

Oorganisk kemi

 

 

1063

Fysikalisk kemi

 

 

1064

Organisk kemi

 

 

1065

Polymerkemi

107

Maskin- och produktions-teknik

 

108

Beräkningsvetenskap

 

 

109

Biomedicinsk teknik

 

110

Matematik

1101

Ren matematik

 

 

1102

Tillämpad matematik

111

Materialvetenskap och -teknik

1111

Biomaterial

 

 

1112

Funktionella material, halvledare

 

 

1113

Keramiska material

 

 

1114

Metaller

 

 

1115

Polymera material

 

 

1116

Trä- och pappersmaterial

112

Nanovetenskap och -teknik

 

 

113

Processteknik

1131

Biomassateknik

 

 

1132

Anläggningsteknik

 

 

1133

Styr- och reglerteknik

 

 

1134

Teknisk kemi

114

Byggnads- och samhällsteknik

1141

Geoteknik

 

 

1142

Byggnadsteknik

 

 

1143

Byggnadsekonomi

 

 

1144

Samhällsteknik

115

Elteknik och elektronik

1151

Automations- och systemteknik

 

 

1152

Elektronik

 

 

1153

Signalbehandling

 

 

1154

Elteknik

 

 

1155

Datorteknik, datorarkitektur

 

 

1156

Data- och telekommunikationsteknik

116

Industriell bioteknik

1161

Biokatalys

 

 

1162

Bioprocessteknik

 

 

1163

Fermentering

117

Datavetenskap

1171

Numerisk dataanalys

 

 

1172

Programvarukonstruktion, operativsystem,   människa-datorinteraktion

 

 

1173

Teoretisk datavetenskap

 

 

1174

Informationssystem

118

Statistik

 

 

119

Produktionsekonomi

 

 

120

Astronomi

1201

Solens, stjärnornas   och det interstellära mediets fysik

 

 

1202

Solsystemets fysik och planetologi

 

 

1203

Vintergatan, galaxer och kosmologi

121

Miljöteknik

1211

Gruv- och mineralteknik

 

 

1212

Fjärranalys

 

 

1213

Havsteknik

 

 

1214

Industriella processer

 

 

 

 

201

Biokemi, biofysik

 

 

202

Ekologi, evolutionsbiologi och   ekofysiologi

203

Växtbiologi

 

 

204

Utvecklingsbiologi och fysiologi

 

205

Mikrobiologi

 

 

206

Genetik

 

 

207

Cell- och molekylärbiologi

 

 

208

Systembiologi, bioinformatik

209

Miljövetenskap

2091

Ekotoxikologi och miljökonsekvenser

 

 

2092

Miljöforskning

 

 

 

 

301

Livsmedelsvetenskap

 

 

302

Lantbruksvetenskap

 

 

303

Skogsvetenskap

 

 

 

 

 

 

401

Biomedicin

 

 

402

Veterinärmedicin

 

 

403

Farmaci

 

 

404

Odontologi

 

 

405

Vårdvetenskap

 

 

406

Folkhälsovetenskap

 

 

407

Klinisk medicin

 

 

408

Gymnastik- och idrottsvetenskap

 

 

409

Näringslära

 

 

410

Forskning inom miljöhälsa

 

 

 

 

 

 

501

Neurovetenskap

5011

Molekylär och cellulär neurovetenskap

 

 

5012

Systemisk och kognitiv neurovetenskap

 

 

 

 

601

Kulturgeografi

6011

Ekonomisk geografi,   regional utveckling och turismforskning 

 

 

6012

Kultur-   och samhällsgeografi, stadsforskning, regionalvetenskap

 

 

 

 

602

Nationalekonomi

 

 

603

Pedagogik

6031

Vuxenpedagogik

 

 

6032

Yrkespedagogisk forskning

 

 

6033

Specialpedagogik

 

 

6034

Utbildningsutvärdering

 

 

6035

Småbarnsfostran och nybörjarpedagogik

 

 

6036

Allmän pedagogik och lärarutbildning

604

Utvecklingsforskning

 

 

605

Företagsekonomi

 

 

606

Kvinno- och könsforskning

 

607

Juridik

 

 

608

Psykologi 

6081

Utvecklingspsykologi och pedagogisk   psykologi

 

 

6082

Psykoterapi

 

 

6083

Hälsopsykologi

 

 

6084

Arbets- och organisationspsykologi

609

Socialvetenskap

6091

Antropologi och etnologi

 

 

6092

Socialpsykologi

 

 

6093

Sociologi, demografi

 

 

6094

Samhälls- och   socialpolitik, socialt arbete

610

Vetenskapsforskning

 

 

611

Statsvetenskap

6111

Förvaltningsvetenskap

 

 

6112

Internationell politik

 

 

6113

Politologi

612

Kommunikations-vetenskap 

6121

Informatik

 

 

6122

Journalistik

 

 

6123

Biblioteks- och informationsvetenskap

 

 

6124

Muntlig kommunikation,   organisationskommunikation

 

 

6125

Medie- och kommunikationsvetenskap

613

Samhällsvetenskaplig miljöforskning

 

 

 

 

701

Filosofi

7011

Filosofins historia

 

 

7012

Praktisk filosofi

 

 

7013

Teoretisk filosofi

 

 

7014

Vetenskapsteori och metodologi

702

Historia och arkeologi

7021

Arkeologi

 

 

7022

Historievetenskap

703

Språkvetenskap

7031

Fonetik

 

 

7032

Språk, samhälle och kultur

 

 

7033

Tillämpad lingvistik

 

 

7034

Individuella språk och språkområden

 

 

7035

Allmän språkvetenskap

704

Litteraturforskning

 

 

705

Designforskning

7051

Konstnärlig design

 

 

7052

Industriell design

706

Konstforskning

7061

Film- och televisionsforskning

 

 

7062

Estetik

 

 

7063

Folkloristik

 

 

7064

Musikforskning

 

 

7065

Semiotik

 

 

7066

Konstforskning, konsthistoria,   arkitektur

 

 

7067

Teatervetenskap, dramaturgi

707

Teologi

7071

Exegetik

 

 

7072

Kyrkohistoria

 

 

7073

Kyrkosociologi

 

 

7074

Praktisk teologi

 

 

7075

Systematisk teologi

 

 

7076

Religionsvetenskap

Beslut av Finlands Akademis överdirektör med ansvar för forskningen (16.9.2009)

Har du frågor eller synpunkter?