Mervärdesskatt

Mervärdesskatten betalas ur det beviljade bidraget. En förutsättning är att mervärdesskatten kvarstår som en slutlig kostnad för understödsmottagaren och att mottagaren inte kan avdra den i sin bokföring. Om mervärdesskatten inte kvarstår som en slutlig kostnad kan den inte heller inkluderas i kostnaderna av ett forskningsprojekt som Akademin finansierar.

Det är inte tillåtet att använda vår finansiering för att överkompensera bidragsmottagaren genom att betala kostnader som inte kvarstår som slutliga kostnader för mottagaren.

Du ska kontrollera din egen organisations momspraxis av ekonomiförvaltningen. Den beviljade finansieringen kan användas för att betala momsen, om den kvarstår som en slutlig kostnad för understödsmottagaren.

Sökanden ska på fliken Finansiering i e-tjänsten besvara denna fråga: De övriga kostnaderna inkluderar mervärdesskatt: ja/nej.

Ja:

  • Momsen kan ingå i kostnadsberäkningen då forskningsplatsen är ett universitet, en kommun eller ett statligt institut, ett statligt forskningsinstitut eller ett verk (då momsen utgör en slutlig kostnad).
  • Projektets uppskattade kostnader inklusive momsen uppges på fliken Finansiering under Kostnadsberäkning.

Nej:

  • Momsen kan inte ingå i kostnadsberäkningen då forskningsplatsen är en affärsdrivande sammanslutning, t.ex. ett universitetssjukhus, ett välfärdsområde eller ett företag (då momsen kan avdras i beskattningen).
  • Momsutgifterna ska inte uppges i ansökan, utan projektets uppskattade kostnader uppges utan moms (på fliken Finansiering under Kostnadsberäkning).

Har du frågor eller synpunkter?