Mervärdesskatt

Också mervärdesskatten betalas ur det beviljade bidraget. En förutsättning är att mervärdesskatten kvarstår som en slutlig kostnad för understödsmottagaren och att mottagaren inte kan avdra den i sin bokföring. Om mervärdesskatten inte kvarstår som en slutlig kostnad kan den inte heller inkluderas i kostnaderna av ett forskningsprojekt som Akademin finansierar. Det är inte tillåtet att använda Akademins finansiering för att överkompensera bidragsmottagaren genom att betala kostnader som inte kvarstår som slutliga kostnader för mottagaren.

Du ska kontrollera din egen organisations momspraxis av ekonomiförvaltningen.

Momsen anges på fliken Finansiering i e-tjänsten med en ja/nej-fråga: De övriga kostnaderna inkluderar mervärdesskatt: ja/nej.

JA:

  • Momsen kan ingå i kostnadsberäkningen då forskningsplatsen är ett universitet, en kommun eller ett statligt institut eller verk (då momsen utgör en slutlig kostnad).
  • Projektets uppskattade kostnader inklusive momsen uppges på fliken Finansiering vid punkten Kostnadsberäkning.

NEJ:

  • Momsen kan inte ingå i kostnadsberäkningen då forskningsplatsen är en affärsdrivande sammanslutning, t.ex. ett universitetssjukhus, sjukvårdsdistrikt eller företag (då momsen kan avdras i beskattningen).
  • Momsutgifterna ska inte uppges i ansökan, utan projektets uppskattade kostnader uppges utan moms (på fliken Finansiering vid punkten Kostnadsberäkning).

Har du frågor eller synpunkter?