Vinterutlysningens bedömningspaneler

I vinterutlysningens paneler bedöms ansökningar om akademiprojektbidrag, bidrag för anställning som akademiforskare och bidrag för anställning som klinisk forskare. Bedömningspanelerna har bestämts på förhand. Panelerna kan också bedöma ansökningar inom andra bidragsformer när det är ändamålsenligt.

Panelstrukturen och anvisningarna för val av panel finns endast på engelska.

Bekanta dig med vinterutlysningens bedömningspaneler (pdf)

Bedömare för vinterutlysningen 2024 (pdf)

Sammandrag av bedömarnas respons vinterutlysningen 2024 (pdf, på engelska)

Har du frågor eller synpunkter?