Offentlig projektbeskrivning

När ditt projekt fått finansiering publicerar vi projektbeskrivningen på forskning.fi, en nationell portal som sprider information om vetenskaplig forskning som bedrivs i Finland.

Beskrivningen är den du gav i e-tjänsten då du fyllde i ansökan. Finsk- eller svenskspråkiga sökande skriver beskrivningen på finska eller svenska. Alla sökande ska även skriva en projektbeskrivning på engelska.

Den offentliga projektbeskrivningen är ett sätt för Akademin och forskare att sprida information om den forskning som finansieras. Därför är det viktigt att du beskriver din forskning på ett så klart och lättfattligt sätt som möjligt.

Den svenska eller finska titeln på forskningsprojektet ska vara så begriplig och lättillgänglig som möjligt. Den kan skilja sig från den engelska titeln.

Det är viktigt att se till att titeln är begriplig, bland annat för att titeln är det första som de som söker information om finansierade forskningsprojekt ser. Titeln kan också ha en betydande inverkan på det allmänna intresset för det forskningsämne som finansierats.

Vi utnyttjar den offentliga projektbeskrivningen då vi kommunicerar forskningsprojektet till allmänheten. 

Beskrivningens maximilängd är 1 000 tecken inklusive mellanslag.

Beskriv följande:

  • forskningsprojektets ämne och motivering
  • det material och de forskningsmetoder som ska utnyttjas (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial osv.)
  • var forskningen utförs
  • forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
  • andra intressanta aspekter
  • om relevant, en länk till din webbplats, om den innehåller mer information om ämnet
  • om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är fritt tillgängliga.

Vi redigerar inte de offentliga projektbeskrivningarna. Som sökande är det du som bär ansvaret för dess innehåll, språkriktighet och stil. Du kan göra ändringar i den offentliga beskrivningen före du tar emot finansieringen.

Har du frågor eller synpunkter?