Offentlig projektbeskrivning

När ett projekt fått finansiering publicerar vi projektbeskrivningen på vår webbplats. Beskrivningen är den som den sökande ifyllde i e-tjänsten då hen skrev ansökan.

Finsk- eller svenskspråkiga sökande skriver beskrivningen på finska eller svenska. Alla sökande ska även skriva en projektbeskrivning på engelska.

Den offentliga projektbeskrivningen är ett sätt för Akademin och forskare att sprida information om den forskning som finansieras. Därför är det viktigt att forskningen beskrivs på ett så klart och lättfattligt sätt som möjligt.

Vi utnyttjar den offentliga projektbeskrivningen då vi kommunicerar forskningsprojektet till allmänheten. Beskrivningen sparas också på forskning.fi, en nationell portal som sprider information om vetenskaplig forskning som bedrivs i Finland.

Beskrivningens maximilängd är 1 000 tecken inklusive mellanslag.

Beskrivningen ska innehålla följande uppgifter:

  • forskningsprojektets ämne och motivering
  • det material och de forskningsmetoder som ska utnyttjas (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial osv.)
  • var forskningen utförs
  • forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
  • andra intressanta aspekter
  • om relevant, en länk till forskarens webbplats, om den innehåller mer information om ämnet
  • om relevant, hänvisningar till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet.

Vi redigerar inte de offentliga projektbeskrivningarna. Det är den sökande som bär ansvaret för dess innehåll, språkriktighet och stil. Det går att göra ändringar i den offentliga beskrivningen före man tar emot finansieringen.

Har du frågor eller synpunkter?