Abstrakt

Abstraktet, dvs. forskningsplanens sammandrag, ger en översikt över det vetenskapliga innehållet i det projekt som söker finansiering hos Akademin.

Abstraktet skrivs på sin egen flik i e-tjänsten. 

Ansökan bedöms av internationella experter och abstraktet ska därför innehålla följande uppgifter:

  • kort beskrivning av forskningens vetenskapliga och samhälleliga mål
  • forskningsmetoder
  • forskningsdata 
  • förväntade resultat och genomslag.

Bered abstraktet omsorgsfullt. Maximilängd är 2 500 tecken inklusive mellanslag. Abstraktet är sekretessbelagt.

Har du frågor eller synpunkter?