Forskningsplanernas mallar

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ändra inte rubrikerna. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

Forskningsplanens struktur och anvisningar

Mall

Mall

Akademiprojekt

Word

LaTeX

Akademiforskare

Word

LaTeX

Klinisk forskare

Word

LaTeX

Utvecklinksforskning

Word

LaTeX

preliminär ansökan i RSF-utlysningar

Word

LaTeX

egentlig ansökan i RSF-utlysningar

Word

LaTeX

Obs. Mallarna uppdaterades 3.1.2023.

Har du frågor eller synpunkter?