Forskningsplanernas mallar

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika. Ändra inte rubrikerna. Ansökan kan inte lämnas in om systemet upptäcker ett fel i planens konfigurationer eller struktur.

Forskningsplanens struktur och anvisningar

Mall

Mall

Uppdaterad

Akademiprojekt

Word

LaTeX

26.10.2023

Akademiforskare

Word

LaTeX

26.10.2023

Klinisk forskare

Word

LaTeX

26.10.2023

Idrottsforskning

Word

LaTeX

26.10.2023

Utvecklinksforskning

Word

LaTeX

preliminär ansökan i RSF-utlysningar

Word

LaTeX

17.11.2023

egentlig ansökan i RSF-utlysningar

Word

LaTeX

17.11.2023

Antarktisforskning

Word

LaTeX 6.3.2024

HPC 2024

Word

LaTeX 6.3.2024

FIRI 2024

första stage

6.3.2024

FIRI 2024

andra stage

6.3.2024

FIRI 2024, medlemskap i internationell forskningsinfrastruktur

Word

PoC

Word

LaTeX 10.4.2024

Har du frågor eller synpunkter?