Finlands Akademis anvisningar om samarbete med Ryssland

Pågående mobilitet

Pågående finansiering för mobilitet som gäller Ryssland kan användas i enlighet med beslutsvillkoren. Om det visar sig omöjligt att genomföra projektet, ska man avstå från projektet under finansieringsperioden. Mobilitetsstipendier som lyfts men inte använts ska återbetalas till Akademin senast efter finansieringsperiodens utgång. Mer information: Finlands Akademis finansieringsvillkor (pdf) och beslutets föredragande, ledande vetenskapsrådgivare Siru Oksa (fornamn.efternamn(at)aka.fi.).

 

Inom rörlighetsprojekt från Ryssland till Finland är det möjligt att rikta finansiering till forskare som inbjuds från Ukraina till Finland. Ansökan om ändring ska lämnas in senast två månader före finansieringsperiodens utgång. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan.

Övriga pågående projekt

I projekt som finansieras av Akademin kan samarbetet med enskilda ryska forskare och forskningsgrupper fortsätta endast om anvisningarna hos forskningsplatsen, sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland, bestämmelserna om exportkontroll, Utrikesministeriets reserekommendationer eller andra motsvarande omständigheter inte hindrar det.

Om den finansiering som Akademin beviljat inte kan användas för det ändamål som anges i finansieringsbeslutet, ska mottagaren avstå från finansieringen eller inlämna en ansökan om att ändra ändamålet. Ansökan om ändring ska lämnas in senast två månader före finansieringsperiodens utgång. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan.

Till projekt som finansieras av Akademin kan anställas forskare från Ukraina.

Ansökningar som behandlas just nu (höstutlysningen 2021)

På grund av Rysslands attack mot Ukraina har forskningsomvärlden förändrats så mycket att genomförbarheten av höstutlysningens ansökningar som innehåller betydligt samarbete med Ryssland eller Vitryssland kommer att granskas extra noggrant. Vid behov ombeds sökandena lämna en kort redogörelse och forskningsplatserna ombeds bekräfta sin förbindelse till projektet i fråga. Besluten om dessa ansökningar (finansiering för anställning som forskardoktor, akademiforskare eller klinisk forskare) fattas i maj–juni i samband med besluten om akademiprojektsbidragen. Besluten om reservplatser fattas också i de möten som hålls i maj–juni.

Höstutlysningen 2022

Akademin har avbrutit samarbetet med ryska organisationer. Finansiering för bilateral rörlighet mellan Finland och Ryssland utlyses tills vidare inte.

Det är möjligt att vi i samband med höstutlysningen 2022 ger anvisningar om samarbetet med Ryssland och Vitryssland.

Frågor och svar

Frågor

Svar

Kan jag fortfarande bjuda in forskare från Ryssland till ett pågående projekt?

Ja

Kan jag i stället för en rysk forskare bjuda in en ukrainsk forskare?

Du kan ansöka om en ändring. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan.

Jag kan inte resa till Ryssland. Kan jag betala mitt rörlighetsbidrag till en forskare som bjuds in från Ryssland?

Nej

Jag kan inte resa till Ryssland. Kan jag ge stipendiet till en forskningsassistent i Ryssland, om hen går och hämtar arkivmaterial jag behöver?

Nej

Finansieringsperioden går ut den 31 december 2022. Kan jag fortsätta använda finansieringen 2023, om resan inte lyckas före det?

Nej

 

Har du frågor eller synpunkter?