Finlands Akademis anvisningar om samarbete med Ryssland

Pågående mobilitet

Pågående finansiering för mobilitet som gäller Ryssland kan användas i enlighet med beslutsvillkoren. Om det visar sig omöjligt att genomföra projektet, t.ex. på grund av om anvisningarna hos forskningsplatsen, sanktionerna mot Ryssland och Belarus, bestämmelserna om exportkontroll, Utrikesministeriets reserekommendationer eller andra motsvarande omständigheter, ska man avstå från projektet under finansieringsperioden. Finansieringsmottagaren avstår från finansieringen genom att lämna in en ändringsansökan via e-tjänsten. Mobilitetsstipendier som lyfts men inte använts ska återbetalas till Akademin senast efter finansieringsperiodens utgång.

Inom rörlighetsprojekt från Ryssland till Finland är det möjligt att rikta finansiering till forskare som inbjuds från Ukraina till Finland. Ansökan om ändring ska lämnas in senast två månader före finansieringsperiodens utgång. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan.

Övriga pågående projekt

I projekt som finansieras av Akademin kan samarbetet med enskilda ryska forskare och forskningsgrupper fortsätta endast om anvisningarna hos forskningsplatsen, sanktionerna mot Ryssland och Vitryssland, bestämmelserna om exportkontroll, Utrikesministeriets reserekommendationer eller andra motsvarande omständigheter inte hindrar det.

Om den finansiering som Akademin beviljat inte kan användas för det ändamål som anges i finansieringsbeslutet, ska mottagaren avstå från finansieringen eller inlämna en ansökan om att ändra ändamålet. Ansökan om ändring ska lämnas in senast två månader före finansieringsperiodens utgång. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan.

Till projekt som finansieras av Akademin kan anställas forskare från Ukraina.

Ansökningar under behandling

På grund av Rysslands attack mot Ukraina har forskningsomvärlden förändrats så mycket att genomförbarheten av ansökningar som innehåller betydligt samarbete med Ryssland eller Vitryssland kommer att granskas extra noggrant. Vid behov ombeds sökandena lämna en kort redogörelse och forskningsplatserna ombeds bekräfta sin förbindelse till projektet i fråga.

Höstutlysningen 2023

Akademin har avbrutit samarbetet med ryska organisationer. Finansiering för bilateral rörlighet mellan Finland och Ryssland utlyses tills vidare inte.

Frågor och svar

Fråga

Svar

Motivering

Kan jag fortfarande bjuda in forskare från Ryssland till ett pågående projekt?

Ja

I enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer kan man fortfarande söka sig till Finland som studerande eller forskare oberoende av nationalitet. Tidigare finansieringsbeslut om mobilitetsfinansiering som grundar sig på Finlands Akademis bilaterala avtal har inte återkallats.

Kan jag i stället för en rysk forskare bjuda in en ukrainsk forskare?

Du kan ansöka om en ändring. Akademin kan godkänna eller avslå ansökan. Den inbjudna forskaren ska ha disputerat och vara lämplig för det projekt för vilket mobilitetsfinansieringen ursprungligen har beviljats.

Akademin kan godkänna ändringen, eftersom den ligger i linje med Akademins finansiering för mobilitetsinbjudan från Ukraina till Finland.

Jag kan inte resa till Ryssland. Kan jag betala mitt personliga rörlighetsbidrag till en forskare som inbjuds från Ryssland (mobilitetsinbjudan)?

Nej

I enlighet med finansieringsvillkoren är mobilitetsstipendiet som gäller Ryssland ett personligt stipendium och finansieringen för mobilitetsinbjudan är ett anslag som betalas via forskningsplatsen. Det är fråga om två olika typer av finansiering och de kan inte förväxlas med varandra. Det går inte att följa upp användningen av stipendiet om en forskare som fått ett personligt stipendium förmedlar pengarna till en inbjuden forskare.

Jag kan inte resa till Ryssland. Kan jag ge stipendiet till en forskningsassistent i Ryssland, om hen går och hämtar arkivmaterial jag behöver?

Nej

I enlighet med finansieringsvillkoren är mobilitetsstipendiet som gäller Ryssland ett personligt stipendium. Enligt Akademins riktlinjer beviljas inte finansiering till mottagare i Ryssland eller Belarus.

Om jag inte kan resa, kan jag använda mitt stipendium för distansarbete i Finland?

Nej

Mobilitetsstipendiet är enligt finansieringsvillkoren uttryckligen avsett för resor och andra nödvändiga levnadskostnader under resan.

Finansieringsperioden går ut den 31 december 2022. Kan jag fortsätta använda finansieringen 2023, om resan inte lyckas före det?

Nej

Rysslands attack mot Ukraina är inte en godtagbar orsak till en förlängning av finansieringsperioden.

Vad gör jag om det verkar omöjligt att genomföra projektet till exempel på grund av striktare riktlinjer vid forskningsplatsen eller Utrikesministeriets reseanvisningar?

Om det verkar omöjligt att genomföra projektet, finns det följande alternativ:

  • Ändring av användningsändamålet för finansiering för mobilitetsinbjudan (anslag, inte personligt stipendium) för att inbjuda en forskare från Ukraina till Finland kan sökas genom en ansökan om ändring av användningsändamålet.
  • Om finansieringsperioden ännu pågår kan man vänta att situationen ändras. Finansieringen måste dock användas under finansieringsperioden.
  • Om det verkar omöjligt att genomföra projektet, ska finansieringen annulleras. Både stipendiemottagaren och anslagsmottagaren gör en ändringsansökan om att finansieringen helt eller delvis ska dras in under finansieringsperioden. Oanvända stipendiepengar återbetalas till Akademin.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?