Bidrag för anställning som akademiforskare 2024

15.11.2023
17.1.2024 kl 16.15 finsk tid
1.9.2024–31.8.2028
Under behandling
  • fyraårig finansiering som kan täcka sökandens lön, eventuellt forskningsgruppens löner och övriga forskningskostnader
  • söks av enskild forskare; i vinterutlysningen 2024 en forskare vars intyg över första doktorsexamen är daterat 30.9.2016–31.1.2022

Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Med finansieringens hjälp kan akademiforskaren öka sin kompetens och avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Anställningen som akademiforskare är avsedd för en forskare som inte har en ordinarie och ledande forskaranställning t.ex. professor, biträdande professor eller forskningsdirektör eller andra därmed jämförbara uppgifter.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Se också frågor och svar om utlysningen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?