Finansiering för Antarktisforskning 2024

3.4.2024
8.5.2024 kl 16.15 finsk tid
3 miljoner euro
1.1.2025–31.12.2028
Under behandling
  • söks av en enskild forskare eller ett konsortium som söker finansiering för att anställa en forskningsgrupp
  • I projektet bör ingå internationellt samarbete.
  • Målnivå: i genomsnitt 450 000 euro per fyraårigt projekt; högst 600 000 euro per enskilt finansieringsbeslut för fyraårigt projekt (motsvarar 150 000 €/år); total finansiering för konsortiebaserat akademiprojekt högst 1 000 000 euro för fyraårigt konsortium (motsvarar 250 000 €/år), högst 600 000 euro för fyraårigt delprojekt i konsortium (motsvarar 150 000 €/år)
  • Rese- och fraktkostnader till Antarktis s.k. gateway-städer räknas som projektkostnader och kan ingå i projektets kostnadsplan.

Finlands Akademi riktar finansiering till Antarktisforskning. Finansieringen syftar till att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom Antarktisforskning.

Antarktisforskningens uppgift är att ta fram forskningsresultat på hög nivå om Antarktis eller för forskning för vilken material från Antarktis är oumbärligt. Utlysningens teman har inte begränsats. Utlysningen är öppen för alla teman som är motiverade med tanke på forskning om Antarktis. Forskningen kan vara global eller gälla båda polarområdena, men den måste vara sådan att den inte kan genomföras utan material med anknytning till Antarktis.

I enlighet med strategin för finsk Antarktisforskning (2014) är meningen att stödja interaktiv och mångvetenskaplig forskning. De forskningsprojekt som beviljas finansiering bör samarbeta internationellt.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är den ansvariga ledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskargrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Utlysningen har en total finansieringsbudget på tre miljoner euro.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?