Etelämanner-tutkimus 2024

3.4.2024
8.5.2024 klo 16.15 Suomen aikaa
3 milj. euroa
1.1.2025– 31.12.2028
Käsittelyssä
  • Hakijana yksittäinen tutkija tai konsortio, joka hakee rahoitusta tutkimusryhmän palkkaamiseen
  • Hankkeeseen täytyy sisältyä kansainvälistä yhteistyötä.
  • Keskimääräisen myönnön tavoitetaso nelivuotiselle hankkeelle on 450 000 euroa. Yksittäisen myönnön yläraja nelivuotiselle hankkeelle on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 euroa / vuosi). Konsortiomuotoisen akatemiahankkeen kokonaismyönnön enimmäismäärä nelivuotiselle konsortiolle on 1 000 000 euroa (laskennallisesti 250 000 euroa / vuosi) ja konsortion nelivuotisen osahankkeen myönnön yläraja on 600 000 euroa (laskennallisesti 150 000 €/v).
  • Matka- ja rahtikustannukset ns. Etelämantereen gateway-kaupunkeihin ovat hankkeen kustannuksia ja sisällytetään hankkeen kustannussuunnitelmaan.

 

Suomen Akatemia suuntaa rahoitusta Etelämanner-tutkimukseen. Rahoituksen tavoitteena on tuottaa kansainvälisesti merkittäviä uusia avauksia Etelämanner-tutkimuksessa.

Etelämanner-tutkimus tuottaa korkeatasoista tieteellistä tutkimustietoa, joka koskee Etelämannerta tai jolle Etelämantereelta saatava aineisto on korvaamatonta. Hakemusten aihealueita ei ole rajattu, vaan haku on avoin kaikille Etelämanner-tutkimuksen kannalta perustelluille aiheille. Tutkimus voi olla globaalia tai molempia napa-alueita koskevaa, mutta sen toteuttaminen ilman Etelämanner-aineistoa ei olisi mahdollista. Suomen Etelämanner-tutkimuksen strategian 2014 mukaisesti tuetaan vuorovaikutteista ja monitieteistä tutkimusta. Kansainvälinen yhteistyö on edellytys rahoituksen saamiselle.

Hankkeen vastuullisella johtajalla tulee olla tohtorin tutkinnon lisäksi muuta merkittävää näyttöä tieteellisestä työstä. Yleensä hän on professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.

Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 3 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta. 

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?