Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik främjar högklassig forskning som står på en etiskt hållbar grund, vetenskapliga genombrott och sådan forskning som söker nya flervetenskapliga teman och infallsvinklar.

Forskningsrådet uppmuntrar forskare att bedriva vetenskapligt ambitiös forskning som innehåller nya initiativ och risktagning. Det övergripande målet är att stödja banbrytande vetenskaplig forskning. Forskningsrådet stöder skapandet av internationellt attraktiva forskningsmiljöer och bidrar till att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskarkår i Finland med beaktande av styrkorna i den finländska forskningen och behoven i forsknings- och innovationssystemet.

Forskningsrådet utvecklar sin egen verksamhet genom att aktivt följa och analysera effektfullheten av sina finansieringsbeslut och strategiska åtgärder samt kundnöjdheten. Forskningsrådet analyserar dessutom regelbundet sina olika bidragsformer.

Genom en analys av läget på forskningsrådets område (källor: Clarivate Analytics Web of Science-baserade data, bibliometrisk beräkning CSC 2021; Utbildningsstyrelsens statistiktjänst Vipunen; ansökningar inom forskningsrådets område om akademiprojektbidrag, akademiforskarbidrag och forskardoktorbidrag, beslutsåren 2012–2022) har forskningsrådet identifierat fem målinriktade budskap till intressenter för de kommande åren:

  1. Antalet forskare inom naturvetenskap och teknik i Finland måste vara tillräckligt stort inom karriärstegen I och II (doktorand och forskardoktor).
  2. Insatser måste göras för att öka andelen kvinnor inom naturvetenskap och teknik, särskilt på karriärsteg IV (professor och forskningsledare).
  3. Antalet begåvade studerande som söker sig till området naturvetenskap och teknik som ett prioriterat alternativ måste ökas.
  4. Doktorernas rörlighet mellan den akademiska och den privata sektorn måste främjas och ett tillräckligt antal doktorander måste säkerställas inom områden som är viktiga för ekonomin.
  5. Forskningen inom den för Finland viktiga kemiska sektorn (inkl. förädling av träbaserad biomassa) måste stärkas.

Mer information

  • direktör Susan Linko (ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 066
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen, tfn 0295 335 072 (kommunikationsansvariga)
  • ansvarsområdets medarbetare

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?