Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik främjar högklassig forskning som står på en etiskt hållbar grund, vetenskapliga genombrott och sådan forskning som söker nya flervetenskapliga teman och infallsvinklar.

Forskningsrådet uppmuntrar forskare att bedriva vetenskapligt ambitiös forskning som innehåller nya initiativ och risktagning. Det övergripande målet är att stödja banbrytande vetenskaplig forskning. Forskningsrådet stöder skapandet av internationellt attraktiva forskningsmiljöer och bidrar till att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forskarkår i Finland med beaktande av styrkorna i den finländska forskningen och behoven i forsknings- och innovationssystemet.

Forskningsrådet utvecklar sin egen verksamhet genom att aktivt följa och analysera effektfullheten av sina finansieringsbeslut och strategiska åtgärder samt kundnöjdheten. Forskningsrådet analyserar dessutom regelbundet sina olika bidragsformer.

Mer information

  • direktör Susan Linko (ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik), tfn 0295 335 066
  • vetenskapsrådgivare Minna Räisänen, tfn 0295 335 072 (kommunikationsansvariga)
  • ansvarsområdets medarbetare

Våra e-postadresser är i formatet fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Har du frågor eller synpunkter?