Bidrag för anställning som akademiforskare 2022, alla forskningsområden

25.8.2022
28.9.2022 kl. 16.15 finsk tid
1.9.2023–31.8.2027
Under behandling
  • fyraårig finansiering som kan täcka sökandens lön, eventuellt forskningsgruppens löner och övriga forskningskostnader
  • Den sökande är en enskild forskare. I höstutlysningen 2022 tillåter vi undantagsvis ansökningar från forskare som doktorerat första gången för 2–9 år sedan. Det första doktorsexamensintyget ska vara daterat mellan 30.9.2013 och 30.9.2020.

Bidraget för anställning som akademiforskare stöder unga forskare med snabbt karriäravancemang. Med finansieringens hjälp kan akademiforskaren öka sin kompetens och avancera betydligt i sin karriär mot mer krävande uppgifter och nå en etablerad ställning i det nationella och det internationella forskarsamhället. Akademiforskaren bedriver vetenskapligt högklassig och verkningsfull forskning som förnyar vetenskapen.

Bidrag för anställning som akademiforskare beviljas inte till en person som innehar en ordinarie och ledande forskaranställning (t.ex. professor, biträdande professor eller forskningsdirektör) eller andra därmed jämförbara uppgifter.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?