Etiska anvisningar

Finlands Akademi förutsätter att man inom all akademifinansierad forskning följer Forskningsetiska delegationens anvisningar God vetenskaplig praxis och handläggning av misstankar om avvikelse från den i Finland. Därtill rekommenderar vi att forskare följer de europeiska riktlinjerna för forskningsetik (European Code of Conduct for Research Integrity), som utarbetats av sammanslutningen ALLEA (All European Academies).

Läs mer: Forskningsetik (inom ansvarsfull vetenskap)

Har du frågor eller synpunkter?