Akademiprogrammet för idrottsforskning 2024

15.11.2023
17.1.2024 kl 16.15 finsk tid
1.9.2024–31.8.2027
Under behandling
  • söks av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • söks för att täcka en forskargrupps avlöningskostnader och projektets övriga direkta forskningskostnader
  • högst 450 000 euro för enskilt projekt, högst 650 000 euro för konsortium för 36 månader

Akademiprogrammet för idrottsvetenskap är ett nytt forskningsprogram som ersätter Undervisnings- och kulturministeriets tidigare bidragsform för idrott idrottsvetenskapliga forskningsprojekt. Akademiprogrammet främjar forskningens kvalitet, förnyelse och genomslag inom fysisk aktivitet, motion och idrott genom att rikta finansiering till högklassig och innovativ idrottsforskning. Uppmärksamhet fästs också vid projektens relevans som stöd för idrottspolitiskt beslutsfattande.

Finlands Akademis finansieringsbudget för denna utlysning inom programmet är högst 2,45 miljoner euro.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?