Se beslutsdatum

Utlysningarna listas i alfabetisk ordning och enligt det år då ansökningstiden gått ut. Efter att du klickar på utlysningens namn öppnas information längre ner på sidan.

Första stegets beslut om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2021 fattas i mars–april 2022: kultur och samhälle den 23 mars; biovetenskap, hälsa och miljö den 4 april; naturvetenskap och teknik den 7 april. Om din ansökan beslutas i det första steget får du besked om beslutet per e-post senast dagen efter beslutet. Du kan även läsa beslutsmeddelandet i e-tjänsten (SARA) på fliken Mina ansökningar > Beslut. Om din ansökan beslutas först i det andra steget hittar du den på fliken Mina ansökningar > Behandlas.

Beslutsdatum för septemberutlysningen 2021

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

4.4.2022

58%

30.5.2022

Akademiforskare

4.4.2022

57%

28.4.2022

Forskardoktor

4.4.2022

69%

28.4.2022

Klinisk forskare

4.4.2022

54%

30.5.2022

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

23.3.2022

62%

24.5.2022

Akademiforskare

23.3.2022

61%

4.5.2022

Forskardoktor

23.3.2022

62%

4.5.2022

*Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle ordnar ett responsmöte i juni 2022.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

7.4.2022

 46%

21.6.2022

Akademiforskare

7.4.2022

 52%

12.5.2022

Forskardoktor

7.4.2022

 59%

12.5.2022

 

Har du frågor eller synpunkter?