Se beslutsdatum

Utlysningarna listas i alfabetisk ordning och enligt det år då ansökningstiden gått ut. Efter att du klickar på utlysningens namn öppnas information längre ner på sidan.

Första stegets beslut om ansökningar som inlämnades i Finlands Akademis septemberutlysning 2022 fattas i mars–april 2023: kultur och samhälle den 29 mars; biovetenskap, hälsa och miljö den 4 april; naturvetenskap och teknik den 5 april. Om din ansökan beslutas i det första steget får du besked om beslutet per e-post senast dagen efter beslutet. Du kan även läsa beslutsmeddelandet i e-tjänsten (SARA) på fliken Mina ansökningar > Beslut. Om din ansökan beslutas först i det andra steget hittar du den på fliken Mina ansökningar > Behandlas.

Beslutsdatum för septemberutlysningen 2022

Forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

4.4.2023

 

30.5.2023

Akademiforskare

4.4.2023

 

3.5.2023

Klinisk forskare

4.4.2023

 

3.5.2023

Forskningsrådet för kultur och samhälle

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

29.3.2023

 

31.5.2022

Akademiforskare

29.3.2023

 

10.5.2022

*Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle ordnar ett responsmöte i juni 2022.

Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik:

Bidragsform

Första stegets beslut

% av ansökningar som beslutats i första steget

Andra stegets beslut

Akademiprojekt

5.4.2023

 

6.6.2023

Akademiforskare

5.4.2023

 

16.5.2023

Har du frågor eller synpunkter?