Specialfinansiering för internationellt samarbete inom högpresterande beräkning 2023

12.4.2023
10.5.2023 kl. 16.15 finsk tid
högst 5 miljoner euro
1.1.2024–31.12.2026
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • I ansökan ska ingå minst en internationell samarbetspartner i minst ett av de länder/en av de regioner som anges i utlysningen.
  • söks för att täcka en finländsk forskargrupps avlöningskostnader och projektets övriga direkta forskningskostnader
  • högst 500 000 euro för ett enskilt projekt

Genom finansieringen stöds internationellt forskningssamarbete inom flaggskeppens tematiska områden. Forskningen ska utnyttja EuroHPC:s beräkningsresurser inom ramen för europeiskt samarbete eller LUMI-superdatorn i samarbete med partner i amerikanska delstaterna Texas och/eller Colorado och/eller i samarbete med japanska forskningsgrupper. Finansiering beviljas inte för samordnande eller planering av samarbete.

Finansieringen baserar sig på Finlands strategiska partnerskap med ovan nämnda länder/regioner och de projekt som finansieras ska kombinera

  • utnyttjande av EuroHPC eller superdatorn LUMI inom forskningen
  • internationellt samarbete med forskargrupper i ovan nämnda länder/regioner
  • vetenskaplig forskning inom ett eller flera flaggskeppsteman

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren.

Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten, finansieringsvillkoren och programbeskrivningen är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?