Specialfinansiering för EuroHPC, ibruktagande av kvantdatorer och utnyttjande av högpresterande beräkning

11.8 2021
6.10.2021 kl 16.15 finsk tid
6 miljoner euro
1.1.2022–31.12.2024
Beslutad
  • Sökandena ombeds lämna in ett fritt formulerat meddelande om forskningens tema, områden och nyckelord per e-post till eurohpc@aka.fi senast 1.9.2021. Informationen utnyttjas för att ordna den vetenskapliga bedömningen.
  • genomsnittlig finansiering 400 000–500 000 euro per delprojekt
  • söks av mångvetenskapliga forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • De sökande förväntas närma sig temat på bred front och i samarbete med nationella eller internationella partner som är relevanta med tanke på temat genom att bredda kompetensen och söka nya öppningar.
  • söks för att anställa en forskargrupp och täcka projektets direkta forskningskostnader

 

Målet med denna utlysning är att stödja utvecklingen av ett mångsidigt framtida beräkningsekosystem och att utvidga kompetensen i anslutning till det också till nya branscher. Målet med finansieringen är att främja forskningens mångfald och förmåga till förnyelse samt forskningens kvalitet och vetenskapliga och allmänna genomslag.

Med finansieringen stöder Finlands Akademi

  • högklassig forskning som rör det europeiska partnerskapet EuroHPC, högpresterande beräkningar eller ibruktagandet av kvantdatorer
  • utnyttjandet av högpresterande beräkning inom olika forskningsområden.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?