Allmänna sektionen

Mandatperiod: 25.2.2019–31.12.2021

Medlemmar:

 • professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademis styrelse, ordförande
 • professor Erika Löfström, Finlands Akademis styrelse, första vice ordförande
 • professor Heikki Kröger, Finlands Akademis styrelse, andre vice ordförande
 • Executive Vice President Tua Huomo, Finlands Akademis styrelse
 • professor Reko Leino, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
 • professor Kimmo Nuotio, rådet för strategisk forskning
 • professor Sami Pihlström, forskningsrådet för kultur och samhälle
 • professor Ursula Schwab, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö

Uppgifter:

 • besluta om bidrag för anställning som akademiprofessor
 • godkännande av slutraporter
 • välja enheterna till program för spetsforskningsenheter samt besluta om deras finansiering
 • fatta finansieringsbesluten gällande stärkandet av universitetens profilering

Allmänna sektionens möten 2021:

 • onsdag 13.1.
 • fredag 16.4.
 • onsdag 28.4.
 • måndag 11.10.
 • torsdag 25.11.
 • onsdag 15.12.

Har du frågor eller synpunkter?