Allmänna sektionen

Mandatperiod

1.1.2022–31.12.2024

Medlemmar

 • professor Johanna Myllyharju, Finlands Akademis styrelse, ordförande
 • professor Kirsi Tirri, Finlands Akademis styrelse, vice ordförande
 • teknologidirektör Atte Haapalinna, Finlands Akademis styrelse
 • professor Petri Karonen, forskningsrådet för kultur och samhälle
 • direktör Anu Kaukovirta, rådet för strategisk forskning
 • professor Jussi Kukkonen, forskningsrådet för biovetenskap, hälsa och miljö
 • professor Leena Ukkonen, forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

Uppgifter

 • besluta om bidrag för anställning som akademiprofessor (anställning och lön)
 • välja enheterna till program för spetsforskningsenheter samt besluta om deras finansiering
 • besluta om finansiering för stärkande av universitetens profilering, godkänna slutrapporter om finansieringen
 • besluta om finansiering för forskning kring covid-19, godkänna slutrapporter om finansieringen

Möten 2023

 • torsdag 12.1.2023
 • fredag 6.10.2023

Har du frågor eller synpunkter?