EuroHPC:n, kvanttitietokoneiden käyttöönoton ja suurteholaskennan hyödyntämisen erityisrahoitus

11.8.2021
6.10.2021 klo 16.15 Suomen aikaa
enintään 6 milj.€
1.1.2022–31.12.2024
Päätetty
  • Hakijoita pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen ilmoitus hakemuksen tutkimusaiheesta ja -aloista sekä avainsanat sähköpostitse osoitteeseen eurohpc@aka.fi 1.9.2021 mennessä. Ennakkotietoa hyödynnetään tieteellisen arvioinnin järjestämisessä.
  • Keskimääräinen myöntö 400 000–500 000 euroa / osahanke.
  • Hakijana monitieteiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman tutkimusryhmän muodostamat konsortiot.
  • Hakijoiden toivotaan lähestyvän aihealuetta laaja-alaisesti ja yhteistyössä aihepiirin kannalta relevanttien kansallisten tai kansainvälisten kumppaneiden kanssa osaamista laajentaen ja uusia avauksia etsien.
  • Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkaamiseen ja hankkeen välittömiin tutkimuskuluihin.

 

Tavoitteena on tukea monipuolisen tulevaisuuden laskentaekosysteemin kehittymistä sekä siihen liittyvän osaamisen laajentamista myös uusille aloille. Hankkeilla edistetään tieteen uudistumista ja monimuotoisuutta, tutkimuksen laatua sekä tieteellistä ja muuta vaikuttavuutta.

Suomen Akatemia tukee rahoituksellaan:

  • EuroHPC:n, suurteholaskentaan tai kvanttitietokoneiden käyttöönottoon liittyvää korkeatasoista tutkimusta
  • Suurteholaskennan hyödyntämistä eri tutkimusaloilla

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?