Akademiprojektsbidrag 2021, alla forskningsområden

11.8.2021
29.9.2021 kl 16.15 finsk tid
1.9.2022–31.8.2026
Beslutad
  • genomsnittlig finansiering 400 000–500 000 euro per projekt
  • för enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • för att anställa en forskargrupp och täcka projektets direkta forskningskostnader

Målet med akademiprojektsbidrag är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna. Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskargrupp.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen också ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är den ansvariga ledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskargrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen. Finlands Akademi uppmuntrar också forskare av den yngre forskargenerationen som har avlagt doktorsexamen högst tio år sedan att söka akademiprojektsbidrag.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Läs också checklistan för akademiprojektsökande.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?