Akademiprogrammet för utvecklingsforskning (DEVELOP2) 2023

1.2.2023
5.4.2023 kl 16.15 finsk tid
1.9.2023–31.12.2026
Under behandling
  • kan sökas av enskilda forskargrupper eller konsortier bestående av två eller flera grupper
  • Akademins finansiering högst 3 miljoner euro, Utrikesministeriets finansiering högst 3,25 miljoner euro
  • Ansökningarna utarbetas enligt de regler och anvisningar som ges i Akademins utlysningstext. Finansiärerna fattar finansieringsbesluten självständigt. Utrikesministeriet tillämpar de principer som ges i Akademins utlysningstext. Till vissa delar tillämpar UM-finansierade projekt under finansieringsperioden dock utrikesministeriets finansieringspraxis bl.a. i fråga om användningen av finansieringens årliga delbetalningar och faktureringstidpunkterna.
  • söks för att täcka en forskargrupps avlöningskostnader och projektets övriga direkta forskningskostnader
  • högst 600 000 euro för enskilt projekt, högst 1 000 000 euro för konsortium för en period på 40 månader.

Finlands Akademi och Utrikesministeriet öppnar en utlysning inom akademiprogrammet för utvecklingsforskning DEVELOP2. Utvecklingsforskning beskriver och tolkar utvecklingens olika dimensioner, hjälper oss att se de faktorer som hindrar utvecklingen och söker medel med vilka dessa hinder kan undanröjas. På det praktiska planet är målet att ta fram dels sådan kunskap som behövs då man löser problem t.ex. inom hälsovård, naturresurser, ekonomi och utbildning, dels forskningsbaserad kunskap om internationella, nationella och kulturella system och de begränsningar och möjligheter de innebär för utvecklingen.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten, finansieringsvillkoren och programbeskrivningen. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten, finansieringsvillkoren och programbeskrivningen är det villkoren som gäller.  Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?