Kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2

1.2.2023
5.4.2023 klo 16.15 Suomen aikaa
1.9.2023–31.12.2026
Käsittelyssä
  • Hakijana yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.
  • Akatemia rahoittaa tutkimushankkeita DEVELOP2-haussa enintään 3 miljoonalla eurolla ja ulkoministeriö rahoittaa ohjelman hankkeita enintään 3,25 miljoonalla eurolla. Hakemukset laaditaan Akatemian hakuilmoituksessa ilmoittamien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Rahoittajat tekevät rahoituspäätökset itsenäisesti. Ulkoministeriö käyttää haussa Akatemian hakuilmoituksessa ilmoittamia periaatteita. Joiltain osin ulkoministeriö rahoittaa hankkeita kuitenkin omien käytäntöjensä mukaisesti.
  • Rahoitusta haetaan tutkimusryhmän palkkakuluihin ja hankkeen muihin välittömiin tutkimuskuluihin.
  • Yksittäiselle tutkimushankkeelle myönnetään rahoitusta enintään 600 000 euroa ja konsortiolle yhteensä enintään 1 000 000 euroa 40 kk ajalle.

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö avaavat kehitystutkimuksen akatemiaohjelma DEVELOP2 -haun. Kehitystutkimus kuvaa ja tulkitsee kehityksen ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Käytännön tavoitteena on tuottaa tietoa ongelmien ratkaisuun esimerkiksi terveyteen, luonnonvaroihin, talouteen ja koulutukseen liittyen. Lisäksi tarvitaan tietoa kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen, Akatemian rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla sekä DEVELOP2-ohjelmamuistioon. Hakuilmoituksen, rahoitusehtojen tai ohjelmamuistion ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen.  Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?