Akademiprogram: Forskning för hälsan (TERVA), fortsatt utlysning för konsortier

1 april 2020
12 maj 2020 kl 16.15 finsk tid
1.1.2021-31.12.2022
Beslutad

Akademiprogrammet Forskning för hälsan (TERVA) syftar till att utmana det finländska forskningsfältet till nya djärva öppningar när det gäller att forska i betydande folkhälsoproblem. I programmets första utlysning uppmuntrades de sökande att skapa forskningsansatser med risktagning som skulle motiveras med tanke på resultatens potentiellt betydande slagkraft när det gäller att främja folkhälsan. Projekten som skulle väljas till programmet förutsattes ha nya fördomsfria tillvägagångssätt som spränger gränser.

Denna fortsatta utlysning riktas till forskare som finansierats genom programmets första utlysning. Syftet är att se hur forskningsprojekten framskridit, hur de nya djärva strategierna har genomförts i praktiken samt den vetenskapliga kvaliteten, nyhetsvärdet och genomslaget av den forskningsplan som utarbetats för den fortsatta perioden. De forskningsprojekt som är mest framgångsrika i bedömningen beviljas fortsatt tvåårig finansiering.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?