Inbjudan av utländsk organisation

Det finns inte någon standardstruktur för en inbjudan av en utländsk organisation. Av inbjudan ska minst framgå

  • namn på den person som inbjuder, personens ställning i organisationen,
  • den person som inbjuds,
  • planerade datum för besöket och
  • besökets syfte samt lön, stipendium eller arvode som den mottagande organisationen eventuellt betalar.

Orsakerna till att forskningen ska utföras just vid ifrågavarande organisation ska motiveras i den sökandes egen forskningsplan.

Bilagan är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den.

Inbjudan bifogas ansökan som en pdf-fil. Om du har flera inbjudningar kan du skanna dem till en enda pdf-fil och tillägga ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_invitation.

Har du frågor eller synpunkter?