Mobilitetsstöd inom forskningsprojekt

Mobilitetsstödet söks som en forskningskostnad som hänför sig till genomförandet av forskningsplanen. Stödet söks enligt praxis vid forskningsplatsen. Kontakta forskningsplatsens personal- och ekonomiförvaltning för att få tilläggsuppgifter.

Akademin beviljar mobilitetsstöd för att täcka kostnader som uppkommer av en forskares arbete utomlands. Uppgifterna om mobilitetsstödet ifylls i e-tjänsten på fliken Projektets finansiering under Resekostnader. Mobilitetsstödet ska motiveras. Stöd kan också beviljas för familjens resekostnader, om detta är förenligt med forskningsplatsens praxis.

De riktlinjer som forskningsråden, kommittén för forskningens infrastrukturer och rådet för strategisk forskning har gällande stödjandet av rörligheten kan avvika från varandra. Läs mer om förtroendeorganens riktlinjer.

Har du frågor eller synpunkter?