Mobilitetsstöd inom forskningsprojekt

Akademin beviljar mobilitetsstöd för att täcka kostnader som uppkommer av en forskares arbete utomlands. Stödet kan också täcka resekostnader av medföljande familjemedlemmar.

Mobilitetsstödet söks som en forskningskostnad som hänför sig till genomförandet av forskningsplanen. Stödet söks enligt praxis vid forskningsplatsen. Kontakta forskningsplatsens personal- och ekonomiförvaltning för att få tilläggsuppgifter.

Uppgifterna om mobilitetsstödet ifylls i e-tjänsten på fliken Projektets finansiering under Resekostnader. Mobilitetsstödet ska motiveras.

Har du frågor eller synpunkter?