Specialfinansiering för covid-19-vaccinforskning och -läkemedelsutveckling

19.5.2020
2.6.2020 kl 16.15 finsk tid
1.1.2020–31.12.2022 (kan inledas retroaktivt)
Beslutad
  • finansieringen högst 1,7 miljoner euro per projekt
  • söks av enskild forskare eller konsortium som söker finansiering för att anställa en forskningsgrupp

Genom denna specialutlysning finansieras vaccin- och läkemedelsutvecklingsforskning som syftar till att förebygga de skadliga hälsoeffekterna av covid-19-epidemin och/eller till att främja behandlingen av sjukdomsfall. På grund av att målet är brådskande finansieras i första hand projekt där forskningen pågår.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är projektledaren en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?