Inbjudningsbrev för forskarbesök

Inbjudningsbrevet för ett forskarbesök är fritt formulerat och kan också bifogas i form av en e-postkorrespondens. Av brevet ska åtminstone framgå

  • inbjudaren, inbjudarens ställning i organisationen
  • den person som inbjuds
  • planerade datum och mål för besöket
  • lön, stipendium eller arvode som den mottagande organisationen eventuellt betalar.

Forskningsarbetet i organisationen i fråga ska motiveras i ansökan på fliken ’Mobilitet’.

Inbjudningsbrevet är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i det.

Inbjudningsbrevet bifogas ansökan som en pdf-fil. Om du har flera inbjudningar kan du skanna dem till en enda pdf-fil och tillägga ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_invitation.

Har du frågor eller synpunkter?