Covid- 19 - Allmänna anvisningar om inlämnande av mellanrapport

Samtliga sökande, såväl konsortieledare som andra konsortieparter, ska lämna in en mellanrapport om alla pågående projekt där sökanden är ansvarig ledare eller konsortieledare. Om sökanden är delprojektledare inom ett pågående projekt, är det för närvarande inte tekniskt möjligt att lämna in en mellanrapport. I detta fall krävs det inte någon mellanrapport.

Mellanrapporten görs endast för den egna andelen av projektet. Ledarna för pågående konsortieprojekt behöver inte inlämna en mellanrapport på de övriga konsortieparternas vägnar.

Mellanrapporten ifylls i e-tjänsten under det ursprungliga finansieringsbeslutet på fliken ’Rapporter’.

Gör så här:

  1. Logga in på e-tjänsten.
  2. Gå till fliken ’Rapporter’.
  3. Välj ’Visa projekt som ska rapporteras’ (om rapporteringen inte har inletts) ELLER fortsätt på en oavslutad rapport.
  4. Fyll i de uppgifter som krävs.
  5. Lämna in rapporten.
  6. Obs. Lämna in mellanrapporten innan du lämnar in din ansökan.

Har du frågor eller synpunkter?