Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning

1.8.2023
6.9.2023 kl. 16.15 finsk tid
10 miljoner euro
1.1.2024–31.12.2025
Under behandling
  • enskilt projekt 300 000 euro, konsortium 450 000 euro
  • kan sökas av projektledare som får finansiering inom Akademins program för spetsforskningsenheter och forskare som bemyndigats av ledare för Akademins flaggskepp
  • finansiering för att utnyttja forskningsresultat från spetsforskningsenheter och flaggskeppsprojekt för att främja kommersialisering och annat samhälleligt genomslag

 

Finlands Akademi utvecklar en ny bidragsform som ska främja nyttiggörandet av forskningsrön och stödja kommersialisering och annat samhälleligt genomslag. Akademin öppnar nu en ny utlysning för att stödja utvecklingen av denna bidragsform. Utlysningen går under namnet Från idéer till lösningar – finansiering för nyttiggörande av forskning. I pilotutlysningen kan finansiering sökas endast av projektledare som får finansiering inom Akademins program för spetsforskningsenheter och forskare som Akademins flaggskepp valt ut. Finansieringen söks för att vidareutveckla resultaten av forskningsprojekt som genomförts vid spetsforskningsenheter eller flaggskepp.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig och ansvarsfull vetenskaplig forskning som förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?