Flaggskeppsledarens bemyndigande

Målet med finansieringen som främjar forskningens nyttiggörande (Från idéer till lösningar) är att främja ett mångsidigt utnyttjande av forskningsresultat som baserar sig på forskningsprojekt vid akademifinansierade spetsforskningsenheter och flaggskepp. Resultaten ska utnyttjas i kommersiellt syfte och/eller för att åstadkomma annat samhälleligt genomslag.

En flaggskeppsledare kan bemyndiga 1–5 sökande att lämna in en ansökan i denna utlysning. Varje sökande, inklusive en delprojektledare i en konsortieansökan, räknas som en av dessa fem sökande.

Flaggskeppsledaren ansvarar för att se till att de sökande som hen har bemyndigat uppfyller de formella kraven i utlysningen. Sökanden måste ha avlagt doktorsexamen. Den sökandes roll är att främja nyttiggörandet av de forskningsresultat som härrör från flaggskeppsforskningen.

Bemyndigandet är en fritt formulerad bilaga där flaggskeppsledaren anger 1–5 sökande som hen bemyndigar att lämna in en ansökan.

Exempel

Flaggskeppets namn

Sökandena som flaggskeppet bemyndigat, i alfabetisk ordning (1–5 namn), och namnet på deras forskningsplats

Flaggskeppsledarens underskrift, datum

Har du frågor eller synpunkter?