Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: temautlysningarna 2020

1 april 2020
12 maj 2020 kl. 16.15 finsk tid
9 miljoner euro totalt, två teman
1 januari 2021–31 december 2023
Beslutad
  • finansieringsbudget för utlysningens två teman totalt ca 9 miljoner euro
  • söks av en enskild forskargrupp eller ett konsortium

Finlands Akademi och Business Finland samordnar och finansierar forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023 i syfte att förbättra kunskaperna inom databehandling och främja det vidsträckta utnyttjandet av IKT-baserade lösningar. Som grund för programmet ligger rapporten 21 vägar till ett friktionsfritt Finland, som utarbetats av arbetsgruppen ICT 2015. Minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2020 ska användas för att finansiera programmet. Business Finland ordnar inte en parallell utlysning för företagsprojekt, men annan finansiering beviljas inom detta tema via BF:s normala utlysningar (läs mer på Business Finlands webbplats).

Den ansvariga projektledaren ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

ICT 2023-utlysningen i april 2020 har två teman:

  • IKT-teknik för den digitala omvälvningen inom industrin
  • Nya IKT-lösningar för rymdsektorn och branscher som utnyttjar rymddata.

Utlysningen har en total finansieringsbudget på 9 miljoner euro.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag. Forskningsresultaten ska vara offentliga och följa principerna för god vetenskaplig praxis. Forskningen ska således vara etisk och beakta principerna för hållbar utveckling. Forskningsdata och -material samt forskningens resultat ska vara fritt tillgängliga. Jämställdhet och lika behandling av forskare ska beaktas i forskningens genomförande.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?