Tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma ICT 2023: Temaattiset haut 2020

1.4.2020
12.5.2020 klo 16.15 Suomen aikaa
9 miljoonaa euroa kahdelle teemalle
1.1.2021-31.12.2023
Päätetty
  • Huhtikuussa haettavana olevien kahden ICT2023 -haun kokonaisrahoitus on yhteensä noin 9 miljoonaa euroa
  • Hakijana yksittäinen tutkimusryhmä tai konsortio

ICT 2023 -ohjelma on Suomen Akatemian ja Business Finlandin (aikaisemmin Tekes) koordinoima ja rahoittama tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, jonka tavoitteena on syvän tietojenkäsittelyosaamisen kehittäminen ja ICT:n laaja-alaisen hyödyntämisen edistäminen. Ohjelma perustuu ICT 2015 -työryhmän selvityksen ”21 polkua kitkattomaan Suomeen” esitykseen. Suomen Akatemian vuoden 2020 myöntämisvaltuudesta vähintään 10 miljoonaa euroa on tarkoitettu ohjelman rahoittamiseen. Business Finland ei järjestä rinnakkaista hakua yritysprojekteille, mutta rahoitusta on mahdollista hakea myös tähän aihepiiriin normaalin hakumenettelyn kautta (katso Business Finland, rahoitus).

Lue koko hakuilmoitus ja arviointikriteerit alta.

Hankkeen vastuullisen johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut tai professorin tai dosentin tasoinen tutkija. Rahoitusta voivat hakea yksittäiset tutkimusryhmät ja kahden tai useamman ryhmän muodostamat konsortiot.

Huhtikuussa 2020 on avoinna kaksi temaattista ICT 2023 -hakua:

  • Teollisuuden digitaalisen murroksen ICT-teknologiat
  • Uudet ICT-ratkaisut avaruusalalle ja avaruusdataa hyödyntäville aloille

Akatemia on varautunut rahoittamaan tutkimushankkeita yhteensä 9 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta. Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen odotetaan olevan tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Akatemian rahoituksella tuotettujen tulosten tulee olla julkisia ja toteutettu hyvän tieteellisen käytännön periaatteiden mukaan. Tutkimuksen tulee siis olla eettistä, kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa ja tutkimusaineistojen ja -tulosten avoimesti saatavia. Tutkijoiden tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on otettava huomioon tutkimuksen toteutuksessa.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA), tutustu huolellisesti sekä alla olevaan hakuilmoitukseen että Lue myös -osion sisältöön ja erityisesti rahoitusehtoihin. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen (rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden) ollessa ristiriidassa, rahoituksen käytön yleisten ehtojen ja ohjeiden sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielinen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta tai tulosta se alla olevasta napista.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?