FIRI 2024-utlysning om färdplanen för forskningsinfrastruktur: färdplan för nationella forskningsinfrastrukturer 2025–2028

3.4.2024
15.5.2024 kl 16.15 finsk tid
ca 120 mn euro åren 2025–202
1.1.2025–31.12.2027 (1) och 1.1.2027–31.12.2029 (2
Under behandling
  • ansök om en plats i färdplanen för nationella forskningsinfrastrukturer och finansiering för ett utvecklingsprojekt för forskningsinfrastruktur; utlysningen har två steg
  • I det första steget bedöms ansökningarna till färdplanen; de som får högsta betyg (5 eller 6) går vidare till det andra steget.
  • I det andra steget inlämnas en ansökan om finansiering för ett utvecklingsprojekt för forskningsinfrastruktur.
  • Efter dessa steg beslutar kommittén för forskningens infrastrukturer vilka infrastrukturer som tas med i färdplanen. Alla forskningsinfrastrukturer i färdplanen kommer att få finansiering.
  • Den sökande i bägge stegen är en enskild forskningsorganisation eller ett konsortium av forskningsorganisationer.

På förslag av kommittén för forskningens infrastrukturer (FIRI-kommittén) beslutade Finlands Akademis styrelse om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturer fram till 2030 (pdf). Planen ställer fram en vision om att högklassiga forskningsinfrastrukturer lägger grunden för genomslagskraftig forskning, utveckling och innovation.

På basis av planen öppnar FIRI-kommittén färdplans- och finansieringsutlysningar. Tillsammans med andra aktörer utvecklar den nationell och internationell forskningsinfrastrukturverksamhet under de kommande åren.

Färdplanen för nationella forskningsinfrastrukturer är en förteckning över forskningsinfrastrukturer (befintliga, under uppbyggnad och/eller nya) som är viktiga för Finland och som kommer att behövas under de kommande 10–15 åren. Den nya färdplanen täcker fyra år under perioden 2025–2028.

De forskningsinfrastrukturer som ingår i den nationella färdplanen för 2021–2024 som presterar bäst i FIRI 2024-färdplansutlysningen kan få specialstatus som s.k. lighthouse-infrastrukturer. Lighthouse-kandidaterna kan inbjudas till intervju.

Finlands nuvarande internationella medlemskap kommer att listas i färdplansdokumentet. Om deras nationella noder behöver finansiering för utvecklingsprojekt måste noderna eller deras konsortier lämna in en ansökan till färdplansutlysningen.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning och forskningsmiljöer. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?