FIRI2024 Tutkimusinfrastruktuurien tiekarttahaku: Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta 2025–2028

3.4.2024
15.5.2024 klo 16.15 Suomen aikaa
arviolta 120 miljoonaa euroa vuosina 2025–2029
1.1.2025–31.12.2027 (1) ja 1.1.2027–31.12.2029 (2).
Käsittelyssä
  • Tässä haussa haetaan paikkaa kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla sekä rahoitusta tutkimusinfrastruktuurin kehityshankkeelle. Haku on kaksivaiheinen.
  • Ensimmäisessä vaiheessa tiekarttahakemukset arvioidaan, ja parhaiten menestyneet (arvosanan 5 ja 6 saaneet) hakijat etenevät toiseen vaiheeseen.
  • Toisessa vaiheessa jätetään tutkimusinfrastruktuurin kehityshankkeen rahoitushakemus.
  • Näiden vaiheiden jälkeen Tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee päätöksen siitä, mitkä tutkimusinfrastruktuurit pääsevät tiekartalle. Kaikki tiekartalle päässeet tutkimusinfrastruktuurit saavat rahoituksen.
  • Hakijana molemmissa vaiheissa on yksittäinen tutkimusorganisaatio tai niiden muodostama konsortio.

Suomen Akatemian hallitus päätti Tutkimusinfrastruktuurikomitean esityksestä tutkimusinfrastruktuurien pitkän aikavälin suunnitelman (TIPAS) vuoteen 2030. Sen visiona on, että korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuurit ovat vaikuttavan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusta. Tutkimusinfrastruktuurikomitea avaa TIPASin pohjalta tiekartta- ja rahoitushakuja sekä kehittää yhdessä muiden toimijoiden kanssa kansallista ja kansainvälistä tutkimusinfrastruktuuritoimintaa tulevina vuosina. Kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartta on luettelo Suomelle tärkeistä, seuraavien 10–15 vuoden aikana tarvittavista jo olemassa olevista, rakentamisvaiheessa olevista ja/tai uusista tutkimusinfrastruktuureista. Uusi tiekartta kattaa neljä vuotta ajanjaksolla 2025–2028.

Kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla 2021–2024 olevat tutkimusinfrastruktuurit, jotka menestyvät FIRI2024-tiekarttahaussa parhaiten, voidaan nostaa majakoiksi. Majakkakandidaatit voidaan haastatella.

Suomen voimassa olevat kansainväliset jäsenyydet luetteloidaan tiekarttadokumenttiin. Mikäli näiden kansalliset noodit tarvitsevat kehittämishankerahoitusta, on noodien tai niiden yhteenliittymien jätettävä hakemus tiekarttahakuun sen prosessin mukaisesti.

Suomen Akatemian keskeisenä tehtävänä on rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja tutkimusympäristöjä. Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden odotetaan olevan myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa sekä vastuullista.

Ennen kuin teet hakemuksen verkkoasioinnissa (SARA) tutustu huolellisesti alla olevaan hakuilmoitukseen ja rahoitusehtoihin Näin rahoitusta käytetään -sivulla. Hakuilmoituksen ja rahoitusehtojen ollessa ristiriidassa, rahoitusehtojen sisältämä teksti on aina ensisijainen. Ruotsin- tai englanninkielisen hakuilmoituksen ollessa ristiriidassa suomenkielisen hakuilmoituksen kanssa, suomenkielinen hakuilmoitus on tulkintaristiriitatilanteessa aina ensisijainen.

Lue koko hakuilmoitus alta.

Avaa kaikki

Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa meille palautetta?