Publikationsdatatjänsten VIRTA

På fliken Viktigaste publikationer (Most relevant publications) i e-tjänsten ska du mata in uppgifter för publikationer som du anser vara de viktigaste för ditt projekt.

Hämta uppgifterna från publikationsdatatjänsten VIRTA (tryck på Sök publikation).

  • Högst tio av dina egna viktigaste publikationer med tanke på projektet; högst 20 publikationer för konsortieprojekt

Om en publikations uppgifter inte hittas i VIRTA kan du mata in uppgifterna manuellt (tryck på Lägg till publikation).

  • Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (syns inte i pdf-versionen av ansökan)

En fullständig publikationsförteckning bifogas till ansökan under Bilagor.

Har du frågor eller synpunkter?