Publikationsdatatjänsten VIRTA

På fliken Viktigaste publikationer och övriga forskningsresultat (Most relevant publications and other key outputs) i e-tjänsten matas in uppgifter om de viktigaste publikationerna för projektet.

Hämta uppgifterna från publikationsdatatjänsten VIRTA (Find publication).

  • uppge sammanlagt högst tio av dina/konsortiets viktigaste publikationer ur projektets synvinkel

Om en publikations uppgifter inte hittas i VIRTA kan du mata in uppgifterna manuellt (Add publication).

  • Obligatoriska uppgifter: författare, titel, publiceringsår, namn på serien/tidskriften och typ av publikation (publikationstypen syns inte i pdf-versionen av ansökan).

En fullständig publikationsförteckning bifogas till ansökan under Bilagor.

Mer information

Har du frågor eller synpunkter?