Vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer

Vägvisaren för forskningsinfrastrukturer är ett dokument som definierar betydande nationella forskningsinfrastrukturer som ingår i ekosystemet för Finlands forskningsinfrastrukturer.

I vägvisaren räknas också upp finländska aktörers partnerskap i europeiska infrastrukturprojekt (ESFRI), internationella forskningsinfrastrukturer som Finland har anslutit sig till genom statsfördrag samt lokala infrastrukturer som forskningsorganisationerna har utsett som betydande.

Läs mer om vägvisaren:

Läs mer:

Har du frågor eller synpunkter?