Vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer

Vägvisaren för forskningsinfrastrukturer är ett dokument som definierar betydande nationella forskningsinfrastrukturer som ingår i ekosystemet för Finlands forskningsinfrastrukturer.

I färdplanen räknas också upp finländska aktörers partnerskap i europeiska infrastrukturprojekt (ESFRI) och internationella forskningsinfrastrukturer som Finland har anslutit sig till genom (stats)fördrag.

Läs mer om vägvisaren:

    Har du frågor eller synpunkter?