FIRI 2024-utlysning om färdplanen för forskningsinfrastruktur, steg 2: Verksamhetsplan för forskningsinfrastrukturens finansieringsansökan

Allmänna anvisningar om verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen lämnas in som en pdf-bilaga i e-tjänsten på fliken Verksamhetsplan. Läs noga utlysningstexten och bekanta dig med bedömningsanvisningarna och bedömningsblanketten innan du börjar skriva planen.

 • Verksamhetsplanens längd är högst 3 sidor.
 • Pappersstorlek är A4.
 • Typsnittet är Calibri/Carlito 12 pt.
 • Radavståndet är 1.
 • Marginalerna är 20 mm.
 • Texten justeras till vänster.
 • Använd inte styckeindrag.
 • Texten i tabeller och bilder måste vara minst 10 pt.
 • Skriv texten i en kolumn.
 • Maximistorlek för ansökans pdf-bilagor är 50 MB.
 • Projektbeskrivningen ska skrivas på engelska.

Anvisningarna och strukturen bör följas för att säkerställa att de sökande behandlas lika.

Skriv verksamhetsplanen på vår mall.

De tekniska anvisningarna finns på vår webbplats under e-tjänstens anvisningar.

Utvecklingsprojektets namn:

Forskningsinfrastrukturens namn:

 • i samma form som finns i rullgardinsmenyn i e-tjänsten eller i fältet Övrig

Namn på forskningsinfrastrukturens direktör:

Beskrivning av utvecklingsprojektet

 • Beskriv konkret det projekt som presenterades i det första steget av färdplansutlysningen. Varför behövs projektet för att utveckla forskningsinfrastrukturen? Vilka åtgärder kräver det? Beskriv tidtabellen för projektet och det arbete som krävs.
 • Ansöker hela konsortiet om finansiering för utvecklingsprojektet?
 • Vilken typ av kompetens krävs för att genomföra projektet?
 • Hur kommer projektet att bidra till forskningsinfrastrukturens tjänster? Inverkar projektet på användargruppen?
 • Hur beaktar man i projektet den gröna övergången?
 • Uppge projektets riskhanteringsplan i korthet.

Har du frågor eller synpunkter?