Bidrag för anställning som forskardoktor 2021, alla forskningsområden

11.8.2021
23.9.2021 kl 16.15 finsk tid
1.9.2022–31.8.2025
Beslutad
  • genomsnittlig finansiering 200 000–300 000 euro per forskardoktor
  • för enskilda forskare vars doktorsexamensintyg är daterat 30.9.2017–22.9.2021

Bidragen för anställning som forskardoktor ska hjälpa de mest lovande forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter. Om du söker bidrag för forskaranställning ska påvisa mobilitet efter doktorsexamen. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter. De sökande uppmuntras till internationell mobilitet och forskningssamarbete. Du ansöker om finansiering för din egen lön och dina personliga forskningskostnader.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?