Bidrag för anställning som akademiforskare 2021, alla forskningsområden

11.8.2021
23.9.2021 kl 16.15 finsk tid
1.9.2022–31.8.2027
Beslutad
  • avlöningsbidrag för fem år: 447 651 euro per akademiforskare (en månadslön på 5 100 euro); akademiforskaren kan skilt ansöka om finansiering för forskningskostnader
  • för enskilda forskare vars doktorsexamensintyg är daterat 22.9.2012–30.9.2018

En akademiforskare följer en forskningsplan som har bedömts hålla vetenskapligt hög nivå. Hen är en forskare med mångsidiga nätverk som har möjlighet att kvalificera sig för krävande forskningsuppdrag och etablera sig som självständig forskare på det internationella planet.

Aktivt vetenskapligt arbete och framgångsrik publikationsverksamhet efter avlagd doktorsexamen är en förutsättning för att beviljas bidrag för anställning som akademiforskare. Ett bidrag för anställning som akademiforskare beviljas inte till personer som har ordinarie professorstjänst eller någon annan ledande forskningstjänst vid en forskningsorganisation.

Finlands Akademis centrala uppgift är att finansiera högklassig vetenskaplig forskning. Akademifinansierad forskning förväntas också ha vetenskapligt och samhälleligt genomslag samt följa principerna för ansvarsfull vetenskap.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller. Om det förekommer skillnader mellan den finska versionen av utlysningstexten och den svenska eller engelska översättningen är det den finska texten som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?