Antarktisforskning 2020

1 april 2020
12 maj 2020 kl. 16.15 finsk tid
2,5 miljoner euro
1.1.2021–31.12.2024
Beslutad
  • målnivå för finansiering i genomsnitt: 450 000 euro per fyraårigt projekt; högst 600 000 euro per enskilt finansieringsbeslut (motsvarar 150 000 €/år); högst 1 000 000 euro totalt per konsortiebaserat akademiprojekt (motsvarar 250 000 €/år)
  • söks av en enskild forskare eller ett konsortium som söker finansiering för att anställa en forskningsgrupp

Finlands Akademi riktar finansiering till Antarktisforskning. Finansieringen syftar till att ta fram internationellt viktiga nya initiativ inom forskningen.

Antarktisforskningens uppgift är att ta fram forskningsresultat på hög nivå om Antarktis eller för forskning för vilken material från Antarktis är oumbärligt. Utlysningens teman har inte begränsats. Utlysningen är öppen för alla teman som är motiverade med tanke på forskning om Antarktis. Forskningen kan vara global eller gälla båda polarområdena, men den måste vara sådan att den inte kan genomföras utan material med anknytning till Antarktis. I enlighet med strategin för finsk Antarktisforskning (2014) är meningen att stödja interaktiv och mångvetenskaplig forskning. De forskningsprojekt som beviljas finansiering bör samarbeta internationellt.

Den ansvariga projektledaren ska utöver doktorsexamen ha andra betydande bevis på vetenskapligt arbete. I regel är hen en forskare på professors- eller docentnivå. Både enskilda forskningsgrupper och konsortier bestående av två eller flera grupper kan söka finansieringen.

Utlysningen har en total finansieringsbudget på 2,5 miljoner euro.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten och Läs också-innehållet, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten på den här sidan. Skriv ut texten eller spara den i PDF-format via tryckknappen.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?