Akademiprogram: Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för inbjudna konsortier

5.8.2019
4.9. 2019 kl 16.15 finsk tid
1.1.2020-31.12.2023
Beslutad

Denna utlysning har stängt. Vänligen observera att Akademins nya webbplats lanserades den 6 oktober 2020. Det kan därför hända att vissa länkar i denna utlysningstext inte fungerar. Utlysningens kontaktpersoner kan svara på eventuella frågor.

  • Utlysningens finansieringsbudget högst 6 miljoner euro
  • Den sökande är ett konsortium utvalt i utlysning för preliminär ansökan

Akademiprogrammet Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life) siktar till att förstå genomets funktion och struktur i ett helhetsperspektiv. Programmet ökar kunskapen om hur olika mekanismer skapar kontakter mellan genomets olika delar och mellan gennätverk och hur dessa kontakter styr livets funktioner. Programbeskrivningen ger närmare information om programmets bakgrund, mål, teman och bedömningskriterier. Läs hela utlysningstexten och bedömningskriterierna nedan. 

Den sökande är ett konsortium utvalt i utlysning för preliminär ansökan. Projektets ansvariga ledare ska vara en forskare som har avlagt doktorsexamen eller en forskare på professors- eller docentnivå. 

Programmet har en total finansieringsbudget på 6 miljoner euro. Ett konsortium kan ansöka om högst 1 miljon euro i finansiering. Ett enskilt delprojekt i ett konsortium kan stå för högst 70 procent av den totala summa som söks för konsortiet.

Innan du fyller i ansökan i e-tjänsten (SARA), läs noggrant igenom utlysningstexten nedan samt Läs också -innehållet uppe till höger, särskilt finansieringsvillkoren. Om det förekommer skillnader mellan utlysningstexten och finansieringsvillkoren är det villkoren som gäller.

Läs hela utlysningstexten nedan. Skriv ut texten eller spara den i pdf-format via tryckknappen nedan.

Öppna alla

Har du frågor eller synpunkter?